Институт за мадијацију, преговарање и јавне политике

Институт за медијацију,
преговарање и јавне политике

Поред промоције медијације и преговарања, те анализе јавних политика и заговарања, Институт за циљеве има:

  • Решавање спорова и сукоба међу заједницама и унутар заједнице дијалогом, изградњом поверења и преговарањем користец́и принципе и алате медијације, интегративног посредовања и партиципативне процесе.
  • Пуно поштовање достојанства и равноправности сваког грађанина и поступање без било какве дискриминације, без обзира на друштвени статус, расну, националну или етничку припадност, верско или политичко опредељење.
  • Апсолутно уважавање људских права.

Наше принципи су:

  • Поверење (као услов заједништва)
  • Помирење (као услов напретка)
  • Развој (као последице поверења, заједништва, помирења и напретка)

Верујемо да је сарадња са Удружењем српско-руског пријатељства “Традиција”, прилика да утичемо на афирмацију интегративне заједнице, превазилажење разлика, промоцију толеранције и развој друштва будућности које уважава вредности и културу сваког његовог члана.