Предузетништво

Пријатељске пословне везе играју посебну улогу у развоју међународних односа међу земљама. Наше Удруженje поставило је један од главних циљева да прошири пословно партнерство између предузетника из Русије и Србије.

Наша стратегија и визија

У нашем Друштву верујемо да је веома важно организовати пословну помоћ за наше Чланове и пријатеље Друштва. Наше друштво је развило програм подршке за предузетнике који планирају да прошире своје пословање у Србији или Русији. Помоћ у оглашавању, проналажењу партнера, визна подршка, преводилачке услуге, осигурање, помоћ у решавању проблема везаних за папирологију, организовање виртуелне канцеларије, услуге секретара, и многа друга питања која решавамо за своје чланове и пријатеље Друштва.

Подржати предузетнике идејама значи користити наше идеје за развој предузетништва и пословних односа, које смо развили, али још увек нисмо формализовали у облику пројекта.

У нашем Друштву српско-руског пријатељства окупили смо много људи из различитих професија и делатности, који имају богато професионално искуство и могу по потреби пружити нашим члановима своје услуге као високо квалификовани специјалисти.

New Marketing Leaders

Пријатељи који подржавају наш рад

Можете и Ви да им се придружите

Fight Club Gym 13 Novi Sad
Институт за мадијацију, преговарање и јавне политике